15.12.2015

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus uudistuu

Kelan järjestämä alle 65-­vuotiaiden vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus muuttuu vuoden 2016 alussa vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Positiivista on se, että kytkös vammaisetuuteen poistuu, sillä hakijan ei tarvitse enää saada korotettua vammaistukea päästäkseen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kelan järjestämässä kuntoutuksessa tehdään pitkäjänteistä, tavoitteellista ja laaja-alaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Vaikeavammaisten kuntoutuksen uudistukset ovat osa tämän kehittämisen tulosta.

Laki tuo mukanaan sisällöllisiä uudistuksia, jotka mahdollistavat kuntoutuksen joustavan toteutuksen ja yhteistyön kuntoutumisen tukemisessa. Kuntoutuksen viitekehyksenä on WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-luokitus. Kuntoutus tähtää arjen toiminnoista suoriutumiseen ja osallistumiseen.

Pääosa kuntoutuksen edellytyksistä säilyy ennallaan: henkilö on alle 65-vuotias, eikä hän ole julkisessa laitoshoidossa; henkilöllä on huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoissa; rajoite liittyy sairauteen tai vammaan, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve; kuntoutus ei liity välittömään sairaanhoitoon; kuntoutuksen tavoitteet eivät ole vain hoidollisia vaan myös suoriutumista ja osallistumista mahdollistavia; kuntoutustarve on perusteltu. Uutta on, että henkilöllä on oltava huomattavia vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista ja osallistumisessa. Kuntoutujan tilanne arvioidaan kokonaisuutena ja sitä arvioidaan ICF-toimintakykyluokituksen mukaan.

Terveydenhuoltolain mukainen kunnan vastuu lääkinnällisestä kuntoutuksesta säilyy ennallaan. Sairauden tai vamman tutkimus, hoito ja siihen liittyvä kuntoutus sekä leikkaus- tai muiden toimenpiteiden jälkeinen kuntoutus kuuluvat terveydenhuollolle. Kun asiakkaan tilanne on vakiintunut, voidaan kuntoutustarvetta arvioida vähintään vuoden ajalle. Seurantavastuu säilyy terveydenhuollolla myös Kelan järjestämässä kuntoutuksessa.

Jos asiakas ei kykene aktiivisesti osallistumaan kuntoutukseen tai osallistumaan oman elämän tilanteisiin (itsenäisesti, avustettuna tai apuvälineiden avulla), pidetään kuntoutusta hyvään hoitoon liittyvänä ja siten terveydenhuollon vastuulle kuuluvana. Hoidettavuuden helpottaminen itsessään ei ole vaativaa kuntoutustoimintaa.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus toteutetaan voimassa olevien Kelan standardien mukaisesti. Kuntoutus perustuu vaikuttavuustietoon, jota täydentävät yleisesti hyväksytyt ja kokemusperäisesti perustellut menettelytavat. Kuntoutusta järjestetään edelleen yksilö-, ryhmä- tai monimuototerapioina sekä moniammatillisina kuntoutuspalveluina (yksilöjaksot tavoitteisiin soveltuvalla palvelulinjalla, sopeutumisvalmennuskurssit tai kuntoutuskurssit avo- tai laitosmuotoisena). Kuntoutusta toteuttavat aina kuntoutuksen ammattilaiset.

Kuntoutusta voidaan toteuttaa terapiatiloissa tai kotikäyntinä kuntoutujan omassa toimintaympäristössä kuten päiväkodissa, koulussa tai palvelutalossa. Tarkoitus on vahvistaa kuntoutujan suoriutumista omassa arkiympäristössä ja ohjata kuntoutujan kanssa toimivia henkilöitä tavoitteen suuntaiseen ja kuntoutumista tukevaan toimintatapaan. Kuntoutujan fyysistä toimintaympäristöä voidaan muokata kuntoutumista tukevaksi.

Lisätietoja: Vaikeavammaisten kuntoutus uudistuu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti