25.11.2015

Millä tiedolla tehdään suunnitelmia ja päätöksiä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä?

THL:n koordinoimassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivässä marraskuussa pohdittiin tiedon merkitystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja päätöksen teossa. Lisäksi kuultiin esimerkkejä onnistuneista terveyden edistämisen toimista ja hankkeista. Luennoitsijat pohtivat aiheissaan mm. minkälaisella tiedolla ja mihin tietoon perustuen päättäjät ja luottamushenkilöt tekevät erilaisia valintoja ja päätöksiä. Mistä tieto hankitaan ja hyödynnetäänkö saatua tietoa päätöksenteossa?  

Päivän avauspuheenvuoron käytti ylijohtaja Veli-Mikko Niemi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Puheenvuorossaan Niemi valotti sote-ratkaisun merkitystä kunnille. Mitä terveyden ja hyvinvoinnin tehtäviä jää kuntien vastuulle ja miten vastuu jaetaan itsehallintoalueiden kanssa.

Itä-Suomen yliopiston sosiaalihallintotieteen professori Vuokko Niirasen puheenvuorossa pohdittiin mitä tietoa luottamushenkilöt käyttävät päätöstensä pohjana. Luottamushenkilöt eivät tyydy useinkaan pelkkään esityslistasta saatuun tietoon, vaan he käyttävät useita kanavia tiedon hankkimiseen. Mediasta saatava tieto on tärkeää, samoin keskustelut kuntalaisten kanssa. Tutkimustiedon käyttöä päätöksen teossa edistävät selvät faktat kuten vaikutukset talouteen ja tiedon ajankohtaisuus.  Myös ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen oli samoilla linjoilla Niirasen kanssa. Tietoa on kaikkialla, tutkijoiden välittämä tieto ei enää riitä päättäjien tietoperustaksi. Tietoa haetaan myös itse laajalta alueelta. Ja mitä poliittisempi päätös on, sen enemmän tietoa haetaan omista kanavista.

Kehittämisjohtaja Erkki Välimäki Seinäjoelta totesi omassa puheenvuorossaan, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ tarvitsee vastuuttamista ja selvää koordinaatiota.  Seinäjoen ensimmäinen hyte-strategia laadittiin vuonna 2009, jonka jälkeen tuloksia alkoi syntyä. Seinäjoen terveyden edistämisen vahvistetuilla toimilla on ollut selkeitä vaikutuksia kuntalaisten terveyteen.


Johtaja Mikko Hulkkonen Raisiosta piti päivän visuaalisimman esityksen.  Hän käytti esityksessään itsepiirtämiään strategiakuvia, jotka avasivat yleisölle hienosti Raision kaupungin toimintaa. Strategia- ja kehittämistyön tuloksena Raisiossa on otettu käyttöön kansantajuisia ohjeita, vinkkejä ja uusia ideoita palvelujen järkeistämiseksi, ja tuloksia on syntynyt.     

Päivän ohjelma ja esitykset löytyvät Internetistä:

Aiheeseen liittyviä linkkivinkkejä:


Kirjoittaja:
Aulikki Viippola