25.9.2015

Tasapainoa kannattaa treenata!

LL Eeva Tuunainen väitteli elokuun lopussa lääketieteen tohtoriksi Tanmpereen yliopistossa aiheenaan ikähuimaus: Presbyequilibrium and falls among institutionally residing and community-dwelling older adults. Characterization and Prevention. A clinical study (Ikähuimaus ja kaatuminen kotona ja laitoksessa asuvilla iäkkäillä henkilöillä).
Tutkimukseen osallistui lähes 170 ikäihmistä. Ikähuimaus on yleistä sekä laitoksissa että kotona asuvilla ikäihmisillä. Laitoksissa asuvista lähes 70 %:lla on ikähuimausta ja kotona asuvista 44 %:lla. Ikähuimaus oli yhteydessä kaatumistaipumukseen, joka tuli esille myös tasapainolevyllä tehdyissä mittauksissa. Ne ikäihmiset, joilla oli kaatumishistoria, pystyttiin mittauksissa erottamaan muusta joukosta.
Laitoksissa asuvien ikäihmisten tasapainotulokset paranivat 3 kuukauden tasapaino- ja lihasharjoittelun jälkeen. Ohjattu lihas- ja tasapainoharjoittelu vähensi kaatumisia laitoksissa enemmän kuin omatoiminen harjoittelu. Kliinisissä sisäkorvatutkimuksissa suurimmalla osalla laitoksessa asuvista ikäihmisistä oli sisäkorvasairaudesta kertovia testilöydöksiä. 
Tuunaisen mukaan väestön vanhenemisen seurauksena ikähuimauksen diagnosoinnin ja hoidon tarve lisääntyvät. Iäkkään ihmisen huimauksen monimuotoisuuden vuoksi moniammatillinen lähestyminen oireisiin ohjaa oikeaan diagnoosiin, tunnistaa suuremmassa kaatumisvaarassa olevat ikäihmiset ja varmistaa kohdettuihin jatkotutkimuksiin jahoitoon ohjautumisen.
Väitöskirja on ilmestynyt sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2083, Tampere University Press, Tampere 2015. ISBN 978-951-44-9879-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1577, Tampere University Press 2015. ISBN 978-951-44-9880-0, ISSN 1456-954X.