3.2.2015

KEY 20 vuotta vuonna 2015

Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen toiminta käynnistyi vuonna 1995, jolloin Raha-automaattiyhdistys antoi kutsumalleen selvitysmiehelle tehtäväksi selvittää, miten veteraanien kuntoutukseen myöntämät avustukset voitaisiin kanavoida uuden, perustettavan laajapohjaisen yhteisön kautta ja samalla kehittää kuntoutusta vastaamaan entistä paremmin ikääntyvien veteraanien muuttuviin tarpeisiin. 

Asiasta käydyt keskustelut johtivat siihen, että kolme yksityishenkilöä perustivat Kuntoutuksen edistämis-yhdistys ry:n, joka merkittiin yhdistysrekisteriin 24.10.1995.

Perustamiskirjan allekirjoittivat toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitosta, kuntoutusjohtaja Veikko Korpela Keuhkovammaliitosta (nykyisin toimitusjohtaja Hengitysliitossa) ja toimitusjohtaja Raimo Lindberg Invalidiliitosta, jotka liittyivät yhdistyksen jäseniksi ja hyväksyivät säännöt Helsingissä 20.6.1995. Perustajajäsenet muodostivat myös yhdistyksen hallituksen, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Raimo Lindberg.

Vuonna 2015 KEY:n jäsenyhteisöjä ovat ovat Eläkeliitto, Hengitysliitto, Huoltoliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Miina Sillanpään Säätiö, Muistiliitto, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto, Rintamaveteraaniliitto, Suomalaiset Kuntoutumiskeskukset ja Kylpylät, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Parkinson-liitto, Suomen Reumaliitto, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto. Hallituksen puheenjohtajana toimii järjestöpäällikkö Anssi Kemppi Invalidiliitosta.

Kuluneiden 20 toimintavuoden aikana ikäihmisten monialaista kuntoutusta on kehitetty RAY:n avustamissa valtakunnallisissa projekteissa. Omimmaksi toiminta-alueeksi vuosien varrella on muotoutunut järjestölähtöinen ehkäisevä ja ennakoiva ikäkuntoutus. Yhdistyksen kaikissa projekteissa ja hankkeissa kysytään: "Miten varhain on riittävän varhain?" Ehkäisevä kuntoutustoiminta ei kuulu esimerkiksi Kelan tai Valtiokonttorin toiminnan keskiöön. Kunnilla ei ole riittäviä voimavaroja iäkkäiden kuntalaisten varhaisvaiheen kuntoutukseen, ja usein kuntoutusprosessit käynnistyvät vasta, kun iäkkään ihmisen toimintakyky on syystä tai toisesta jo romahtanut. 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä on runsaasti kokemusta ja osaamista, jota kannattaa hyödyntää iäkkään väestön toimintakyvyn edistämiseen ja ikäkuntoutuksen kehittämiseen. Tarkemmin toimintaamme voi tutustua web-sivustollamme osoitteessa www.keynet.fi. 

Yhdistyksen 20 vuotista taivalta vietetään 29.10.2015 juhlaseminaarin merkeissä Aluekeskus Oltermannissa.