14.1.2015

Toimeliasta kevättä!Joulu ja vuodenvaihde menivät joutuisaan kuten aina aikaisemminkin. KEY:n väki latasi akkujaan kevättä varten, sillä Raha-automaattiyhdistyksen avustusehdotus vuodelle 2015 saatiin juuri ennen joulua ja nyt alkaa toiminnan suhteuttaminen käytössä oleviin voimavaroihin.

Uutta ikäkuntoutuksen kehittämisprojektia emme saa tänäkään vuonna, joten kaikki osaaminen, luovuus ja innovatiivisuus on jälleen hyödynnettävä seuraavan avustushakemuksen valmistelussa.


Väestö ikääntyy, avopalveluihin panostetaan ja laitoshoitoa puretaan. Se tarkoittaa sitä, että kodeissa asuu toimintakyvyltään entistäkin rajoittuneempia ja moniongelmaisempia vanhoja ihmisiä. Yhdistyksen perustehtävä kehittää ikäkuntoutusta vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi on edelleen ajankohtainen. Haasteeseen vastaaminen ei ole helppoa, joten kaikenlaisia kehittämisideoita vastaanotetaan!


Kuva on lainattu visitmikkeli.fi-sivulta. Hyvään lopputulokseen voidaan päästä erilaisilla tyyleillä.Kirkonkylän valaistu hiihtolatu 6km

Toivotamme jäsenyhteisöillemme ja yhteistyökumppaneillemme aktiivista kevättä! Ollaan yhteydessä.