7.11.2014

Toimintakykytietoa kootusti THL:n uudistuneessa verkkopalvelussa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut sote-toimijoille kattavan paketin toimintakykytietoa ja apuvälinealan tietoa. Sivustossa avataan toimintakyvyn käsitettä sekä opasteaan sen ymmärtämiseen ja arviointiin. Sivuilta löytyy monipuolista asiaa ICF-luokituksesta ja arvioinnissa käytettävistä mittausmenetelmistä. Sivuilla olevan linkki Tiewtoa ja pohjausta oman hyvinvoinnin edistämiseen ei johda mihinkään, joten siihen liittyvää sisältöä saamme vielä jäädä odottamaan.
Apuvälineet-sivuille on koottu laajasti tietoa, mm. ohjeita apuvälinepalveluiden toteuttamisen tueksi, oppimateriaaleja ja pääsy THL:n ylläpitämään Apudataan, joka on apuvälinealan organisaatiotietokanta.
Sivusto sijaitsee osoitteessa: http://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky
Pikaisella tutustumisella ensivaikutelma on positiivinen. Sivuston graafinen ilme miellyttää ikäsilmää, ja sivujen logiikka on selkeä. Jos ei juutu varsin perinteisiin toimintakykykäsitettä kuvaaviin sanoihin ja paikoin kehämääritelmän poikasiin, uskon sisällön palvelevan hyvin niin ammattihenkilöitä kuin alaa opiskeleviakin.