12.9.2014

Terveen iän avaimet -infosivusto julkaistu

Kun ikääntyvän väestön määrä Suomessa lisääntyy ja palvelutarpeet haastavat kuntien palvelujärjestelmät, kasvavat kansalaisjärjestöjen ja ikäihmisten itsensä vastuu terveyden ja toimintakyvyn säilyttämisessä ja edistämisessä.

Raha-automaattiyhdistyksen avustamassa Terveen iän avaimet 2011–2013 -projektissa vahvistettiin sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelevien ammattihenkilöiden ja vertaisohjaajien osaamista terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Projektissa tuotettiin usean järjestön yhteistyönä kaksi eri pituista koulutuskokonaisuutta, joiden sisällöt ja materiaalit on koottu internetiin osoitteeseen: www.terveenianavaimet.info.
Sivusto on suunnattu kaikille ikäihmisten terveyden edistämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille, vertaistoimijoille ja ikäihmisille. Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen koordinoima projekti toteutettiin yhdessä usean eri asiantuntijajärjestön kanssa. Monialaista yhteistyötä tehtiin Eläkeliiton, Ikäinstituutin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Sininauhaliiton, Helsingin Sydänpiirin, Hengitysliiton, Helsingin Alzheimer-yhdistyksen, Suomen Mielenterveysseuran ja Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.
Kysy lisää:
Kehittämispäällikkö Oili Harri, 040 5498842 ja oili.harri(at)keynet.fi
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry http://www.keynet.fi/index.php/yhteystiedot

Olemme mukana myös Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/hanke1035076Ei kommentteja:

Lähetä kommentti