22.1.2014

Kuntouttava vuodelepo. Uusi innovaatio?

Viranomaisten mielestä kuntoutus voi ilmeisesti olla ihan mitä tahansa toimintaa, myös "toimettomuutta" ja jopa nukkumista. Olemmekohan me kokonaan uuden innovaation äärellä? Ainakaan itse en ole tästä ollut tietoinen vaikka olen toiminut asiantuntijana kuntoutuksen parissa jo yli 35 vuoden ajan.

MTV Uutisten tutkiva ryhmä on saanut tehtäväkseen selvittää, miten kunnissa suhtaudutaan hallituksen vaatimukseen korjata vanhustenhoidon puutteita. Asiaa ryhdyttiin selvittämään haastattelemalla vanhustenhuollon asiantuntijoita.

Haastatteluissa selvisi, että aluehallintovirastossa käytetään termiä "kuntouttava vuodelepo" silloin, kun hoitopaikassa on liian vähän henkilökuntaa. Termillä viitataan siis henkilöikuntaan, ei asiakkaisiin. Käytännössä kaikkia hoitopaikkoja kutsutaan kuntouttaviksi yksiköiksi. Aluehallintoviraston tarkastaja kertoi, että vanhustenhoito on usein kuntouttavaa vuodelepoa. Asiakas saa tavata fysioterapeutin kerran parissa kuukaudessa ja vanhukset lääkitään unilääkkeillä rauhallisiksi jo iltaruuan jälkeen.

Mielenkiintoista. Päivittäinen iltakuntoutus alkaa siis viimeistään klo 18:30, kun viimeinenkin asukas on laitettu vuoteeseen. Tämä kuntouttava vuodelepo jatkuu aina seuraavaan aamuun asti. Ja sanomattakin on selvää, että tällaiseen interventioon ei tarvita ammattilaisten apua, vaan kuntoutuminen tapahtuu ihan itsekseen ja vieläpä sängyssä maaten.

Tutkiva ryhmä haastatteli myös SuPerin puheenjohtajaa. Hänen mukaansa kuntoutus jää päiväohjelmasta pois liian vähäisten hoitajaresurssien takia. Hoitotehtävät on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja usein erilaisia apuvälineitä väärällä tavalla hyväksi käyttäen. Vanhus laitetaan pyörätuoliin ja hoitaja tekee asiakkaan puolesta aikaa säästääkseen.

Valviran sosiaalineuvoksen mukaan kaiken vanhustenhoidon pitäisi olla kuntouttavaa hoitoa. Kuntouttavaa toimintaa on se, kun vanhuksia kannustetaan omatoimisuuteen, eli että vanhus kävelee rollaattorin kanssa syömään ja wc:hen, ja hoitaja on mukana henkisenä tukena. Vanhusta kannustetaan syömään itse, vaikka se vie paljon aikaa. Kuntoutusta ei ole vain se, mitä fysioterapeutti tekee. Fysioterapeutin tulisi opastaa hoitajia siinä, miten he voisivat kuntouttaa ja kannustaa vanhusta omatoimisuuteen. Tämä toisi vanhukselle omaa määräysvaltaa ja itsenäisyyttä. 

Valvira:ssa ollaan jossakin määrin oikeilla jäljillä, mitä tulee varhaisvaiheen ikäkuntoutuksen sisältöihin. Mutta paljon enemmänkin voidaan kuntoutuksen avulla saavuttaa. Ja sen voin vakuuttaa, ettei se tapahdu ilman ammatillista osaamista, suunnitelmallisuutta ja varsinkaan yksin sängyssä maaten yöaikaan.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti