21.2.2013

Videot elävöittävät viestintää

Jotkut ovat varmaan jo huomanneet, että KEY on avannut oman videokanavansa YouTubeen. Tarkoituksena on elävöittää KEY:n viestintää ja luoda uudenlaista viestinnällistä sisältöä, jota voi helposti ja vapaasti jakaa vaikkapa sosiaalisessa mediassa.

Nykypäivänä netti on täynnä informaatiota. Tästä tiedon runsaudesta johtuen netin käyttäjä tekee sekunneissa päätöksen, klikkaako hän jotakin linkkiä. Videon katsomisen kynnys on monesti matalampi kuin uutisen lukeminen. Viestinnässä on kyse tiedonvälityksestä ja sille on erilaisia keinoja. Monesti kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, liikkuva kuva kertoo vielä enemmän.

KEY:n videokanavalla on ilmestynyt tähän mennessä yhdeksän videota: Omaishoitajahankkeessa tuotettiin omaishoitajan siirtotaitoihin liittyen kolme videota, joissa havainnollisetaan ergonomiaa arjen tilanteissa. Omaishoitajahankkeen loppuseminaarista, Innomarkkinoilta ja Oppia ikä kaikki -tapahtumasta on lyhyet videoinsertit. Kanavalta löytyy myös omaishoitajahankkeen loppuseminaarissa esitetty video omaishoitajista. Terveen iän avaimet -projektiin on valmistunut kaksi videota ja kolme on tulossa lisää.

Kirjoittaja: Altti Rannikko, projektiassistentti